4000 từ vựng thường dùng nhất trong tiếng Anh

4000 ESSENTIAL ENGLISH WORD gồm 6 cuốn, mỗi cuốn trình bày khoảng 600-700 từ vựng. Mỗi từ vựng được trình bày trong ngữ cảnh bằng các ví dụ rất dễ hiểu.

Vốn từ vựng tăng vọt
Nhớ từ cực dễ với hình ảnh và ví dụ sinh động

Dễ dàng áp dụng
Ứng dụng ngay với ngữ cảnh thực tế

Tải tài liệu ngay!


Tôi muốn kiểm tra trình độ và tư vấn về việc học tiếng Anh miễn phí từ Jaxtina English.