Các nguyên tắc để phát âm tiếng anh chuẩn

0
4696
phat am

Để giao tiếp tốt trong tiếng anh việc đầu tiên bạn cần làm không phải là học thật nhiều từ vựng hay ngữ pháp mà là phát âm. Tuy nhiên trong tiếng anh phát âm có rất nhiều quy luật nhất định. Nắm được các quy tắc phát âm chuẩn này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong học tập và nghiên cứu.

1. Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

 • Nguyên âm trong tiếng anh gồm: “a”, “o”, “i”, “e”, “u” đóng vai trò quan trọng khi quyết định số âm tiết (syllable) của từ.
 • Phụ âm: Gồm tất cả các chữ cái còn lại như: p, t, k… Số Số âm tiết không do phụ âm quyết định.

2. Những quy tắc phát âm tiếng Anh

2.1. Đọc nguyên âm ngắn

 • Khi có chỉ có một phụ âm theo sau nguyên âm.

Ví dụ:

– sun /sʌn/ – phụ âm “n” theo sau nguyên âm “u”, nguyên âm này được đọc là /ʌ/ ngắn.

 • Khi một nguyên âm có hai phụ âm theo sau và không có gì ở sau đó,

Ví dụ:

– hand /hænd/

 • hai phụ âm “n” và “d” theo sau nguyên âm “a”, nguyên âm này được đọc là /æ/ ngắn.

2.2. Nguyên âm dài

 • Khi một nguyên âm đứng một mình cuối từ, nguyên âm là âm dài.

Ví dụ:

go /goʊ/.

 • Chữ “e” nếu ở cuối từ sẽ là âm “câm” và nguyên âm trước đó là âm dài.

Ví dụ:

– smile /smaɪl/ – âm “e” không được đọc, âm “i” được đọc /aɪ/ dài.

 • Khi hai nguyên âm đứng liền kề nhau và nguyên âm thứ hai là âm câm.

Ví dụ:

– train /treɪn/ – âm “i” không được đọc, âm “a” được đọc /eɪ/ dài.

2.3. Các trường hợp khác

 • Khi có một phụ âm theo sau một nguyên âm thì phụ âm ấy được chuyển sang âm tiết tiếp theo.

Ví dụ:

– plural /ˈplʊə.rəl/ – phụ âm “r” được đọc với âm tiết thứ hai /rəl/ chứ không đọc cùng âm tiết /plʊə/ trước đó.

 • Nếu hai phụ âm theo sau một nguyên âm thì hai phụ âm này được nói tách ra. Trong đó phụ âm đầu được nói cùng với âm tiết đầu, phụ âm thứ hai nói cùng âm tiết sau.
 • Ví dụ:

– subject /ˈsʌb.dʒekt/ – hai phụ âm “b” và “j” theo sau nguyên âm “u” nên hai phụ âm này lần lượt được đọc tách ra ở âm tiết /sʌb/ và /dʒekt/ (dấu chấm “.” ở phiên âm /ˈsʌb.dʒekt/ thể hiện sự ngắt âm này).


Đây là một số cách phát âm trong tiếng Anh mà bạn nên chú ý để khi giao tiếp được chính xác hơn. Tuy không đầy đủ nhưng mình hy vọng rằng nó giúp ích cho các bạn. Trong trường hợp các bạn muốn bổ sung hay góp ý để bài viết hoàn thiện hơn mình rất vui nếu các bạn chia sẻ lên trang của mình để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Để theo dõi bài viết mơi nhất của efc các bạn bấm theo dõi nhé.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn