Cách để lại lời nhắn khi gọi điện thoại trong tiếng anh

0
2356
cach de lai loi nhan

Giao tiếp điện thoại là một việc rất quan trọng trong làm ăn cũng như trong giao tiếp. Không phải khi nào bạn gọi điện thoại cũng sẽ có người nhấc máy. Trong trường hợp bạn để lại tin nhắn cho họ thì bạn nên nhắn thế nào cũng là một điều đáng bận tâm.

Hôm nay mình sẽ gợi ý cho các chú ý 5 điều quan trọng sau để chắc chắn người nhận có được đầy đủ thông tin.

1.Giới thiệu

– Hello, this is Ken from ABC Company. (Xin chào, tôi là Ken đến từ công ty ABC)

– Hi Mary, this is Linh. (Xin chào Mary, tôi là Linh)

2. Thời gian và lý do gọi điện thoại

  • It’s nine in the morning. I’m phoning/calling/ringing to find out if … / to see if … / to let you know that … / to tell you that …(Bây giờ là 9h sáng. Tôi gọi điện để xem/để bạn biết rằng/để thông báo với bạn rằng…)

– It’s two in the afternoon. I have some questions regarding the financial data you sent me yesterday. (Bây giờ là 2 giờ chiều. Tôi có 1 vài câu hỏi liên quan đến dữ liệu tài chính mà bạn gửi cho tôi ngày hôm qua)

3. Đề xuất yêu cầu

  • Could you call ring/telephone me back? / Would you mind … ? (Bạn có thể gọi lại cho tôi không? Bạn có phiền …?)
  • Could you call me back when you are free? (Bạn có thể gọi cho tôi vào lúc bạn rảnh được không?

– Would you mind ringing me back as soon as possible? (Phiền bạn gọi lại cho tôi càng sớm càng tốt)

4. Để lại thông tin liên lạc

  • My number is …. / You can reach me at …. / Call me at …
  • My number is …. / You can reach me at …. / Call me at … (Số tôi là …)

– My number is 555-123-4567 (Số điện thoại của tôi là 555-123-4567.)

5. Lời kết thúc

  • Thanks a lot, bye. / I’ll talk to you later, bye.

Ví dụ:

– Telephone: (Ring… Ring… Ring…) Hello, this is Tom. I’m afraid I’m not in at the moment. Please leave a message after the beep… (beep)

– Thanks, I’ll talk to you later, bye.(Cảm ơn, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tạm biệt.)

  • Ví dụ điển hình một tin nhắn hoàn chỉnh

– Ken: Hello Tom, this is Ken. It’s about noon and I’m calling to see if you would like to go to the Mets game on Friday.

    • – Could you call me back? You can reach me at 367-8925 until five this afternoon. I’ll talk to you later, bye.

Chúng tôi mong rằng với bài viết “Cách để lại lời nhắn khi gọi điện thoại trong tiếng anh” sẽ giúp bạn bổ sung thêm một phần nào kiến thức mình còn thiếu. Nếu các bạn muốn đọc nhiều hơn nữa thì hãy bấm theo dõi trang của chúng tôi nhé.