Cách dùng giới từ ‘Of,’ ‘To,’ ‘For’

0
75905
Cách dùng giới từ 'Of,' 'To,' 'For'

Giới từ là những từ chỉ vị trí, trong bài học này, chúng mình sẽ giúp các bạn phân biệt cách dùng 3 giới từ ‘Of,’ ‘To,’ ‘For’. Đây là 3 loại giới từ rất đơn giản nhưng vẫn xó khá nhiều bạn dùng sai. Hãy cùng theo dõi bài học dưới đây nhé.


Of

Dùng để chỉ một mối liên hệ giữa cái này với cái khác

 • This is the bag of my sister
 • My kids always dreamed of being a superman
 • Monday is the first day of the week

Dùng để miêu tả nguồn gốc của cái gì đó

 • I was born in the summer of 1999
 • Papers are made of wood.
 • This is the photo of my parent.

Dùng để miêu tả một số lượng

 • I want a cup of tea
 • A large number of people come here to watch the music show
 • I need a group of 20 people to answer the questionnaires.

To

Dùng để miêu tả nơi chốn

 • Please give this bag to Mike
 • Our family go to movie theater

Dùng để miêu tả một giới hạn hoặc điểm kết thúc

 • The snow was piled up to the roof.
 • The lipstick prices rose up to $40.

Download Now: Trọn bộ 4000 từ vựng tiếng anh thường dùng FREE

Dùng để miêu tả một mối quan hệ

 • This letter is very important to your admission.
 • My answer to your invitation is yes.

Dùng để miêu tả khoảng thời gian

 • I work from 8 am to 6 pm.

For

Chỉ sự sử dụng cho một mục đích nào đó

 • This place is for exhibitions and shows.
 • I made a cake for your birthday
 • She has been studying hard for the final exam.

Dùng để nói về một lí do nào đó

 • I am so happy for you.
 • I am so sorry for my mistakes.

Dùng để chỉ về khoảng thời gian

 • He’s been a famous singer for many decades.
 • I attended the university for 4 years.
 • This is the meal that we have for dinner.

Trên đây là toàn bộ cách dùng của các giới từ Of, To, For. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của các bạn.