Cách dùng giới từ “On,” “At,” and “In”

0
74944
Cách dùng giới từ "On," "At," and "In"

“On,” “At,” and “In” là 3 trong số các giới từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Giới từ là những từ dùng để chỉ vị trí, tuy nhiên mỗi giới từ lại có cách dùng khác nhau. Vì thế chúng ta phải nắm rõ cách sử dụng của chúng để dùng cho thích hợp. Bài học này chúng mình sẽ chỉ cho bạn cách dùng giới từ “On,” “At,” and “In” dễ nhất nhé.


On

Dùng để miêu tả thứ gì đó trên bề mặt

 • I put my bag on the table.
 • There is something on your face!

Dùng để chỉ ngày tháng

 • I was born on the 11th of July in 1996.
 • I have to go to chool on Thursday.

Dùng để chỉ một loại máy móc, thiết bị

 • I saw her on the TV last night.
 • Come here! Your mom is on the phone.

Dùng để chỉ một bộ phận cơ thể

 • You can cry on my shoulder anytime you want.
 • She is wearing a wedding ring on her finger.

Dùng để chỉ trang thái của cái gì đó

 • This car is on sale
 • The kitchen is on fire.

At

Download Now: Tổng hợp CV bằng tiếng Anh

Dùng để chỉ một thời gian cụ thể

 • We will start at 13pm.
 • I arrived here at 7.30 am.

Dùng để chỉ một địa điểm

 • I’m at the school
 • We will meet at the park
 • We are running at the stadium.

Dùng cho địa chỉ email

 •  Please email me at abc@gmail.com

Dùng để chỉ một hành động

 • They laughed at my face
 • I am good at playing football

In

Dùng để chỉ một khoảng thời gian không cụ thể trong ngày, tháng, năm,…

 • I always drink a cup of coffee in the morning
 • My family will go to the beach in this summer.

Dùng để chỉ một địa điểm

 • The kids are playing in the room
 • I was born in Hanoi.

Dùng để chỉ hình dáng, kích cỡ, màu sắc

 • She looks so beautiful in white
 • Children sit in the circle to listen to the story.

Dùng để miêu tả việc thực hiện một quá trình

 • In preparing for the test, I am studying very hard
 • We need to improve the quality of this product before they are in marketing.

Dùng để nói về cảm xúc, lòng tin hay một ý kiến

 • We are interested in playing instrument
 • I believe in my husband.

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

Hi vọng rằng bài học về cách dùng giới từ “On,” “At,” and “In” mà chúng mình vừa liệt kê sẽ giúp bạn học tiếng Anh thật tốt.