Cách dùng giới từ ‘With,’ ‘Over,’ ‘By’

0
29318
Cách dùng giới từ 'With,' 'Over,' 'By'

TẢI TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Giới từ trong tiếng Anh luôn là vấn đề thắc mắc của khá nhiều bạn. Bởi vì đôi khi chúng ta không biết trong trường hợp nào cần sử dụng giới từ nào. Sau đây là một số cách dùng của giới từ ‘With,’ ‘Over,’ ‘By’ bạn cần biết.


With

Dùng để chỉ mối quan hệ cùng nhau hoặc bao gồm cái gì

 • I would like a beef stick with wine.
 • John went to the park with his girlfriend when he saw me.
 • She works with her husband at the restaurant.

Dùng để miêu tả việc ai đó có cái gì đó

 • I like the guys with brown hair
 • I go to a picnic with a lot of food

Dùng để chỉ việc sử dụng cái gì đó

 • This soup is made with corn, mushroom, flour, and chicken
 • I go climbing with a pair of shoe that you gave me.

Dùng trong việc diễn tả cảm xúc

 • She is speaking with confident
 • They welcome me with a hug

Dùng để chỉ sự đồng ý hay thấu hiểu

 • Jeny agree with me
 • We are with you

TẢI TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Over

Dùng để chỉ sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác

 • Come over to my house for dinner sometime.
 • We go over the sea

Dùng để chỉ một sự chuyển động đi xuống

 • The big tree fell over on the road.
 • Can you bend over and get the dish for me?

Diễn tả một số lượng vượt quá mong đợi

 • This amount is over our prediction.
 • The phone rang for over a minute

Diễn tả một khoảng thời gian

 • I worked there over 2 years.
 • She slept over this morning.

By

Chỉ ra một sự gần gũi

 • Can you stand by me?
 • We are always side by side.

Sử dụng trong câu bị động

 • He hurt me by a cut
 • The flowers were bought by mom.

Chỉ một hành động với mục đích nào đó

 • You can pass the exam by preparing for it.
 • I expressed my feeling toward her by writing a letter.
 • She finally broke the record by pure effort.

Chỉ ra một ý nghĩa hoặc phương pháp

 • Please send me this photo by email
 • I go to work by mortobike.

Trên đây là toàn bộ cách dùng của các giới từ With, Over, By. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của các bạn.