Cách phân biệt Anymore và Any more

0
6319
any

Anymore và Any more nhìn qua thì không có gì khác nhau. Nhưng trong tiếng anh chỉ khác nhau một chữ s ở cuối câu cũng mang ý nghĩa hoàn toàn khác. và anymore và any more cũng không ngoại lệ. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Điểm giống nhau

Đều có nghĩa là: không chút nào nữa, vẫn (Giống với any longer).

Trong nghĩa này, any more và anymore có thể dùng thay thế cho nhau (interchangeable).

 • Ví dụ:

– I don’t want to meet her anymore/ any more. (Tôi không muốn gặp lại cô ta nữa).

– Do you talk to her anymore/ any more? (Bạn có còn nói chuyện với cô ấy không?)

– If you eat anymore/ any more, you’ll be fatter. (Nếu bạn còn ăn nữa, bạn sẽ bị béo hơn đấy).

2 Điểm khác nhau

2.1. Any more

“Any more” có hai nghĩa:
a) Không chút nào nữa, vẫn

 • Ví dụ:

– I don’t want to work here any more (Tôi không muốn làm việc ở đây thêm chút nào nữa).

– Do you play golf any more? (Anh vẫn chơi golf chứ?)

– If you sleep any more, you’ll miss your bus. (Nếu vẫn còn ngủ nữa thì bạn sẽ bị lỡ xe buýt đấy).

b) (Thêm) Một chút

 • Ví dụ:

Do you want any more bread?  ( Anh muốn ăn thêm bánh mỳ không?)

Is there any more coffee? (Không còn chút cafe nào nữa à?)

2.2. Anymore

Khi đánh vần như một từ, anymore là trạng từ chỉ thời gian, có nghĩa là vẫn hoặc nữa.

 • Ví dụ:

– Why doesn’t mom bake cookies anymore? (Tại sao mẹ không nướng bánh quy nữa vậy?)

– She doesn’t bake cookies anymore because you always eat them all and don’t leave any for her! (Mẹ không nướng bánh nữa bởi vì em luôn ăn hết và không để phần cho mẹ cái nào!)

Trong ngôn ngữ của một số vùng, anymore được sử dụng như từ đồng nghĩa của nowadays (ngày nay). Tuy nhiên, cách dùng này không được chấp nhận trong các văn bản chính thức.

Rất nhiều người không phân biệt cách viết khi dùng từ anymore/any more, anytime/ any time, anyway/ any way, sometime/ some time.

Chỉ cần nhớ, nếu bạn muốn nói đến số lượng, dùng any more. Nếu bạn nói đến thời gian, sử dụng anymore.

Bài tập:

Chọn anymore/any more để điền vào chỗ trống:

 1. There are hardly ___ people here than last month.
 2. ___, television is just a waste of time.
 3. If you find ___ books, please let us know.
 4. She doesn’t want ___ contact with him.
 5. Kids have no manners ___.

Đáp án:

 1. any more
 2. anymore
 3. any more
 4. any more
 5. anymore

Việc phân biệt anymore và any more bây giờ các bạn đã có thể phân biệt được rồi phải không. Trong trường hợp các bạn vẫn chưa hiểu hết hoặc muốn cung cấp thêm bài tập thì hãy liên hệ với chúng tôi qua facebook hoặc phương tiện khác chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Chúc các bạn thành công.