Cách phân biệt Job và Work

0
1710
job

Job và Work đều mang nghĩa nói về công việc nhưng Job là nghề nghiệp, work chỉ công việc nói chung, trong khi career được hiểu là sự nghiệp. Vậy job và work được dùng như thế nào trong tiếng anh.

1. Job

Job là danh từ chỉ một vị trí, nhiệm vụ cụ thể, gọi chung là nghề nghiệp.

Ví dụ:

– Apply for a job: Xin việc.

– Get a job: Được nhận vào làm việc.

– Andy got a holiday job: Andy có một công việc nhàn nhã.

– I need a job: Tôi cần một công việc.

– Offer someone a job: Mời ai đó làm việc.

2. Work

Work – làm việc – là một hoạt động mà bạn dùng tới nỗ lực hay năng lượng, thường là để đạt được một mục đích hay nhiệm vụ gì đó chứ không phải là để vui chơi, giải trí. Từ này ngược hẳn nghĩa với từ play, và to work có nghĩa là thực hiện hành động đó.

Nhìn chung, chúng ta làm việc để kiếm tiền và chúng ta thường dùng từ này như một động từ; để miêu tả những gì việc chúng ta làm để kiếm tiền.

Ví dụ:

I work for the BBC – Tôi làm cho đài BBC.

David works in a café – David làm ở một quán café.

Trong các ví dụ này, chúng ta không biết chính xác nhiệm vụ hay trách nhiệm của người đó là gì. David làm việc ở quán café nhưng chúng ta không biết anh ấy làm việc dọn dẹp, phục vụ bàn, hay nấu đồ ăn.

– I start work at 8 o’clock every morning: Tôi bắt đầu công việc vào 8h mỗi sáng.

– I go to work by bus: Tôi đi làm bằng xe buýt.

– I know you’ve got a lot of work to do: Tôi biết bạn có nhiều việc phải làm.

– I started work when I was sixteen.: Tôi bắt đầu làm việc khi tôi 16 tuổi.

Bài tập: Chọn: A.Job, B.Work

1. Are you a student or do you have a …?

2. Fortunately, the … that I do in my … is very interesting, so even though it is hard 3. 3. …, I don’t think I will look for another …!

4. His …is to prepare breakfast for guests.

5. Finally she got a … in a software company.

6. I have had a good …for 3 years

7. I have finished this morning …. .

Đáp án:

1. A, 2. B – A – B – A, 3. B, 4. A, 5. A, 6. B


Điều thú vị là mọi nghề nghiệp, công việc – jobs – đều phải liên quan tới việc làm – work – nhưng làm việc lại không phải lúc nào cũng là một phần của nghề nghiệp. Ví dụ, một người có thể working in their garden – làm việc trong vườn, có thể cắt cỏ, trồng hoa. Tuy nhiên đó là hoạt động vào thời gian rảnh rỗi của người đó, chứ không phải là một phần công việc mà họ vẫn làm để kiếm tiền của người đó. Việc hiểu và dùng đúng bây giờ tương đối dễ dàng đối với các bạn phải không?
chúc các bạn tìm thấy niềm vui trong học tập