Cách phân biệt “Person” và “People”

0
2075
person

Như chúng ta đã biết mỗi danh từ khi muốn chuyển sang số nhiều thì chỉ cần thêm -s vào cuối mỗi danh từ nhưng có một số danh từ có dạng số nhiều bất quy tắc, chẳng hạn: child – children. Và person và people là một trong những danh từ như vậy. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách dùng danh từ phổ biến này.

Person: Một người, một cá nhân riêng biệt (an individual).

– What kind of person is she? Cô ta là người thế nào?

In person: tự mình làm lấy.

– You must sign these papers in person: Bạn phải tự mình ký những giấy này.

People: số nhiều của person, có nghĩa là người dân, nhân dân, người ta, dân tộc

– How many people were at the concert? Có bao nhiêu người tới dự buổi hòa nhạc?

– Advertising is aimed at young people Quảng cáo nhắm vào giới trẻ.

– The American people: dân tộc Mỹ

2. Persons: PERSONS tương đương với PEOPLE: Dùng khi số người xác định

Three persons were present hoặc Three people were present: Có ba người có mặt.

  • Dùng với nghĩa trịnh trọng (official) như trong một tấm bảng:

– Unauthorized persons will be escorted from the building (Người lạ mặt sẽ bị nhân viên an ninh đưa ra khỏi toà nhà)

Peoples: People vốn là số nhiều của person, nhưng khi thêm “s”, peoples có nghĩa những/các dân tộc.

– The peoples of Asia: các dân tộc ở Á châu

– The two peoples’ borders: biên giới của hai dân tộc

Tổng kết: Person là một người với nghĩa cụ thể, một cá nhân có cá tính riêng biệt. Persons: dùng khi số người xác định hoặc nghĩa trịnh trọng. People: dùng khi có nhiều người, có nghĩa người dân, nhân dân, người ta, dân tộc. Peoples là số nhiều của a people có nghĩa các dân tộc.


Bây giờ các bạn đã biết thêm 2 danh từ person và people rồi phải không. Chúc các bạn tìm thấy niềm vui trong học tập