Đại từ (Pronoun) là gì? Các loại pronoun, 1 số bài tập về pronoun

0
30755
Đại từ (Pronoun) là gì? Các loại pronoun, 1 số bài tập về pronoun

TẢI TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
Đại từ (Pronoun) là một phần rất quan trọng cần ghi nhớ trong ngữ pháp tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về pronoun, các loại pronoun và một số bài tập về pronoun nhé.


I.Pronoun là gì?

Đại từ (Pronoun) là các từ, cụm từ có chức năng thay thế cho các danh từ trong câu. Đại từ có thể đóng vai trò là chủ ngữ, trạng từ, … Hầu hết đại từ là những từ ngắn, ví dụ: It, we, she, he, they, who,…

Đại từ dùng để thay thế cho danh từ, tuy nhiên nó vẫn có thể đứng một mình như một tính từ, trạng từ, hoặc một đại từ khác. Mỗi khi bạn muốn nói về một ai đó hay một cái gì đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng đại từ để câu văn trôi chảy hơn.

ll. Các loại pronouns:

 1. Đại từ bất định (Indefinite pronouns): đề cập tới một hoặc nhiều đối tượng không xác định. Ví dụ:something, somewhere, someone, anything, anywhere, anyone, anybody,everything, everywhere, everyone, nowhere, no one, nobody, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each,…
 2. Đại từ nhân xưng (Personal pronouns): là những đại từ chỉ người, nhóm người hoặc vật. Khi sử dụng, bạn phải phân biệt đại từ đó thành số ít hoặc số nhiều. Ví dụ: we, they, she, he, it,…
 3. Đại từ phản thân (Reflexive pronouns): dùng để diễn đạt chủ ngữ đồng thời là tác nhân gây ra hành động, hoặc tân ngữ đồng thời là tác nhân nhận tác động của hành động đó. Đại từ phản thân thường kết thúc bởi –self hoặc –selves.
 4. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns): những từ dùng để chỉ một cái gì đó trong câu, bao gồm: this, that, these, those…
 5. Đại từ sở hữu (Possessive pronouns): những người được chỉ định sở hữu hoặc có quyền sở hữu. Ví dụ: yours, mine, ours, hers, his,…
 6. Đại từ quan hệ (relative pronouns): dùng để kết nối 2 câu/mệnh đề lại với nhau. Ví dụ: who, which, that, those, whom,…
 7. Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns): bao gồm các từ để hỏi, ví dụ: what, why, which, who, …
 8. Đại từ đối ứng (Reciprocal pronouns): đối tượng này đang hành động đối ứng với đối tượng kia, có 2 đại từ đối ứng: each other và one another
 9. Đại từ nhấn mạnh (Intensive pronouns): những từ kết thúc bằng –self hay –selves dùng để nhấn mạnh.

Một số câu ví dụ:

 • This house is old. It needs to be repainted.
 • Jimmy broken legs because Bill hit him.
 • I lost my key and I couldn’t find it.
 • The cat broke its leg.
 • This is our car.
 • This book is mine.
 • It’s not yours.
 • Did you cut your hair by yourself?
 • The dog is playing itself in the garden.
 • You yourself asked Jake to come.


TẢI TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

lll. Bài tập Pronouns:

 1. This is __________ speaking.
  1. John
  2. He
  3. He john
  4. Am
 2. Greg is as smart as __________ is.
  1. I
  2. me
  3. she
  4. we
 3. The dog chewed on __________ favorite toy.
  1. it’s
  2. it is
  3. its’
  4. its
 4. It could have been __________ .
  1. Jerry
  2. anyone
  3. better
  4. more difficult
 5. Terry is taller than __________ am.
  1. I
  2. me
  3. she
  4. we

Câu trả lời

 1. he
 2. she
 3. its
 4. anyone.
 5. I

Với những kiến thức về đại từ pronoun mà chúng mình vừa cung cấp, hi vọng các bạn sẽ ứng dụng thật thành thạo vào việc học tiếng Anh của mình.