Phân biệt Put on và Wear

0
3191
put on

Put on và wear đều có nghĩa là mặc, đeo, mang thứ gì đó trên người nhưng hai từ này có chút khác biệt. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Put on

hành động lấy một thứ gì đó mặc lên người. Như vậy put on nhấn mạnh vào quá trình mặc còn wear nhấn mạnh vào trạng thái bạn mặc

Ví dụ:

– After having breakfast, she put on her coat then goes out. (Sau khi ăn sáng, cô ấy mặc áo khoác rồi đi ra ngoài).

Trong ngữ cảnh này bạn không thể dùng wear thay thế cho put on được.

 WEAR

Có nghĩa là “to have something on your body” – “có một thứ gì đó mặc trên người”.

– She usually wears a lot of expensive jewelry in important party. (Cô ấy thường đeo rất nhiều đồ trang sức đắt tiền trong những bữa tiệc quan trọng).

Khi sử dụng put on và wear trong cùng một tình huống cũng mang lại sắc thái khác nhau cho câu nói:

Ví dụ:

– John wears a nice suit but he has to put on a raincoat because it starts to rain. (John mặc một bộ quần áo đẹp nhưng anh ấy phải mặc áo vào vì trời bắt đầu mưa).

Ngoài ra wear còn còn nghĩa khác để chỉ kiểu tóc.

Ví dụ:

– She usually wears short hair. (Cô ấy thường để tóc ngắn).

Ngoài put on và wear còn có to dress cũng có nghĩa là mặc, nó gần nghĩa với put on tuy nhiên to dress có nghĩa là hành động mặc cho ai nhấn mạnh chủ thể thực hiện hành động này.

Ví dụ:

– My husband dresses the children while I make breakfast. (Chồng tôi mặc đồ cho bọn trẻ trong khi tôi làm bữa sáng).

– My baby can dress herself. (Con tôi có thể tự mặc đồ).


Cùng một từ mặc trong tiếng việt rất dễ dùng cho 1 ngữ cảnh nhưng trong tiếng anh nó rất khác phải không các bạn. Mong rằng bây giờ các bạn có thể phân biệt khi nào dùng put on và wear phải không
Chúc bạn thành công