Phân biệt Talk to và Talk with

0
4475
talk

Talk to và Talk with cùng có nghĩa là nói chuyện với ai đó nhưng giữa chúng vừa có điểm giống nhau và cũng có điểm khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Giống nhau:

  • Nếu việc nói chuyện không có sắc thái tình cảm gì đặc biệt, bạn có thể dùng chúng với nghĩa như nhau:

Ví dụ:

– It’s really funny talking with/to you. (Nói chuyện bạn rất vui).

– I’d like to talk with/to you in private (Tôi muốn bàn chuyện riêng với ông).

– She wanted to talk to/with you about something. (Cô ấy muốn nói với bạn về việc gì đó).

Khác nhau:

  • Khi câu chuyện có sắc thái tình cảm được nhấn mạnh, thì chúng lại mang nghĩa khác nhau.

Talk to: nói với ý rầy la, khiển trách.

Ví dụ:

  • Khi bạn muốn ai đó nói thẳng với bạn những điều bạn làm (mà nó không phải điều tốt).

– Hey, you should talk to me, it’s my fault. (Này, cậu nên nói chuyện với tôi, nó là lỗi của tôi).

– My mom always talk to me all day when I get bad marks. (Mẹ thường rầy tớ cả ngày khi tớ được điểm kém).

Talk with: bàn bạc chuyện gì đó với ai.

Ví dụ:

– We should talk with our boss about our salary. (Chúng ta nên nói với ông chủ về tiền lương của mình).

– Could I talk with you about our plan? (Tớ có thể bàn chuyện với cậu về kế hoạch của tụi mình được không?)


Nhìn chung, talk to và talk with có thể dùng thay thế nhau trong một số trường hợp, nhưng khi mang theo sắc thái biểu cảm rõ ràng thì talk with là nói chuyện bàn bạc, trao đổi ý kiến một cách lịch sự hơn, còn talk to nghiêng về nghĩa dặn dò, hay rầy la nhiếc móc hơn.