Phân Biệt On time và In time

0
2015
Phân Biệt On time và In time

Trong tiếng anh có nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau nhưng ý nghĩa lại gần giống nhau như On Time, In Time. Vì thế để phân biệt chúng thật sự rất khó khăn. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp thông tin về sự khác biệt của 2 cấu trúc ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn.

1. On time

On time để nói về sự việc xảy ra chính xác đúng vào cái giờ mà mình đã lên kế hoạch.

On time=  punctual – đúng giờ, không chậm trễ, chỉ một việc xảy ra vào đúng thời gian dự tính, không sớm hay muộn hơn (at the planned time, neither late or early)

EX:

  • The 11.45 train left on time. (= in left at 11.45).

Chuyến tàu 11h45 đã khởi hành đúng giờ. (= nó rời nhà ga lúc 11h45)

  • “I’ll meet you at 7.30.” “OK, but please be on time.” (= don’t be late, be there at 7.30).

“Tôi sẽ gặp anh lúc 7h30.” “Hay lắm, nhưng nhớ đúng giờ nhé.” (= đừng tới muộn, hãy có mặt ở đó lúc 7h30)

  • The conference was very well organised. Everything began and finished on time.

Hội nghị đã được tổ chức rất tốt. Mọi việc đều bắt đầu và kết thúc đúng thời gian đã định.

2. In time

In time có nghĩa là sớm hơn một chút so với các giờ đã lên kế hoạch.

EX:

  • Will you be home in time for dinner? (= soon enough for dinner).

Bạn sẽ về đến nhà kịp bữa tối chứ? (= vừa kịp bữa tối)

  • I’ve sent Jill her birthday present. I hope it arrives in time (for her birthday). (= soon enough for her birthday).

Tôi đã gửi quà sinh nhật cho Jill. Tôi hy vọng món quà tới kịp (sinh nhật cô ấy). (= vừa kịp sinh nhật cô ấy)

  • I must hurry. I want to get home in time to see the football match on television. (= soon enough to see the football match).

Tôi phải khẩn trương. Tôi muốn về nhà đúng lúc để xem trận bóng đá trên tivi. (= đủ để xem trận đấu bóng đá trên ti vi)