Cách phân biệt Only và Just

0
3033
just

Only và Just là hai từ có rất nhiều cách sử dụng. Chính vì vậy, nhiều bạn học tiếng Anh hay phân vân không biết sử dụng từ nào trong trường hợp nào. Bài viết này sẽ trình bày các cách sử dụng hay gặp nhất của Only và Just.

Đầu tiên, Just có thể thay thế Only trong các trường hợp chúng là trạng từ mang nghĩa “chỉ”:

– Mozart was only/just five when he started composing.(Mozart chỉ mới năm tuổi khi ông bắt đầu soạn nhạc).

– I only/just expect you to listen to what I have to say. (Tôi chỉ mong anh lắng nghe những gì tôi nói).

– I have only/just one brother. (Tôi chỉ có một người anh).

Khi Only được sử dụng như tính từ mang nghĩa “duy nhất”, nó đứng trước danh từ và không thể được dùng thay thế bởi Just, vì Just không có nghĩa này khi nó là tính từ.

– She’s their only daughter. (Cô là đứa con gái duy nhất của họ)

– This is the only photograph I have of my great grandfather. (Đây là bức ảnh duy nhất của ông cố tôi mà tôi có).

Khi Only đóng vai trò là liên từ và mang nghĩa “chỉ có điều”, nó không thể được dùng thay thế bởi Just:

– I’d love to come, only I have to work. (Tôi cũng thích đến, có điều tôi phải làm việc).

– It tastes like chicken, only stronger. (Nó có vị như thịt gà, có điều nồng hơn).

Just được dùng như trạng từ chỉ thời gian với nghĩa “vừa mới” mà Only không thể thay thế:

– I’ve just heard the news. (Tôi vừa mới nghe tin).

– He was just here a minute ago. (Anh ta vừa mới ở đây một phút trước).

Just có thể được dùng để nhấn mạnh, chỉ đích danh sự việc, với nghĩa “đúng” hay “chính”:

– This jacket is just my size. (Cái áo khoác này vừa đúng size của tôi).

– It’s just what I wanted! (Nó chính là thứ tôi cần!)

Just có thể đứng đầu câu và trước một động từ để lôi sự chú ý của người nghe và nhấn mạnh câu cầu khiến:

– Just listen to what I’m saying, will you! (Nghe tôi nói được không?)

– Just answer the phone already! (Nghe máy lẹ cho rồi!)

Just có thể được dùng để làm cho câu văn thêm lịch sự:

– I just want to say thanks. (Tôi muốn cảm ơn (So sánh với I only want to say thanks: Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi và không muốn làm gì khác)

– Can I just ask you a question? (Tôi có thể đặt một câu hỏi không?)

Lưu ý:

Only và Just không thể thay thế nhau trong các cụm từ cố định, ví dụ: if only…, only if…, not only… but…, for (someone) only, only have eyes for, It’s just that…, I can’t just…, just about to…, just as… as…, just in case…

Luyện tập:

Bạn chọn only, just hay cả hai? Bôi đen khoảng trống sau đáp án để xem câu trả lời.

1. He’s ___ walked out of the office

Đáp án: just

2. I was ___ joking.

Đáp án: only/just

4. The shoes were ___ the right size for me.

Đáp án: just

5. Peter was the ___ person prepared to help me.

Đáp án: only

6. “Did you clean the whole house?” “No, I ___ washed the floor”

Đáp án: only/just

7. “Why is the floor wet?” “Because I ___ washed it”

Đáp án: just

8. Haven’t we ___ walked through this street? We’re lost.

Đáp án: just

9. You can come with us ___ if you behave.

Đáp án: only

10. I ___ came to speak with you for a couple of minutes.

Đáp án: only/just

11.Everything about the hotel was ___ the way I like it.

Đáp án: just

12. I thought you were hungry, but you ate ___ half of your sandwich.

Đáp án: only/just

13. She’s not ___ rude but greedy too.

Đáp án: only

14. We both live in the same city ___ I live closer to the sea.

Đáp án: only

15. It was ___ a silly comment. I didn’t mean to offend him.

Đáp án: only/just

16. I didn’t mean to upset you. It’s ___ that I had to tell somebody

Đáp án: just

17. She looks ___ like her mother.

Đáp án: just

18. ___ help yourselves.

Đáp án: Just

19. He’s got a great sense of humour ___ he drinks too much.

Đáp án: only


Only và Just có thể thay thế nhau khi mang nghĩa chỉ. Nhưng trong một số trường hợp nó có cách dùng khác nhau. Bây giờ bạn đã có thể phân biệt được cách dùng của only và just rồi phải không. Hãy bấm theo dõi để cập nhật bài viết mới nhất của bên mình nhé.

Chúc các bạn học vui