Quy tắc đọc và viết ngày tháng tiếng Anh

0
9028
Quy tắc đọc và viết ngày tháng tiếng Anh

Cách đọc và viết ngày tháng tiếng Anh không giống với tiếng Việt. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng có rất nhiều người học tiếng Anh vẫn hay mắc lỗi khi viết ngày tháng. Vậy làm thế nào để viết một cách chính xác nhất? Bài học dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc đó.


Quy tắc đọc và viết ngày tháng tiếng Anh

Viết ngày tháng trong tiếng Anh-Anh

Trong tiếng Anh-Anh, thông thường thứ tự ngày tháng được viết: ngày (số đếm)– tháng – năm. Ví dụ ngày 15 tháng 6 năm 2017 sẽ được viết theo các cách sau:

 • 15 June
 • 15 June 2017
 • 15th June 2017
 • the 15th of June 2017
 • the 15th of June, 2017,

Tất cả các cách viết trên đều đúng, tùy thuộc vào tính trang trọng của văn bản mà bạn có thể chọn cách viết phù hợp. Trong ví dụ cuối cùng, the và of không bắt buộc, tuy nhiên bạn phải dung cả 2 từ cùng nhau, không được chỉ sử dụng the hoặc of;

Cách viết sai15th of June hoặc the 15th June.

Trong tiếng Anh-Anh, dấu phẩy không cần thiết cho viết ngày tháng, ngoại trừ bạn dung dấu phẩy để phân biệt ngày tháng riêng biệt.

Nếu bạn muốn thêm thứ ngày vào thì bạn phải thêm vào phía trước. Và bắt buộc bạn phải dung dấu phẩy hoặc thêm the và of.

 • Sunday, 15 June 2017
 • Sunday the 15th of June, 2017

Cách viết ngày tháng kiểu số

 • 15/06/17, 15.06.17, 15-06-17
 • 15/06/2017, 15.06.2017, 15-06-2017
 • 15June2017, 15-June-17

 Viết ngày tháng trong tiếng Anh-Mỹ

Trong tiếng Anh-Mỹ, tháng đứng trước ngày (không phải số đếm), khi viết không cần thêm the và of. Dấu phẩy được dung để ngăn cách ngày và năm, thứ sẽ được xuất hiện ở đầu tiên. Ví dụ:

 • June 15
 • June 15, 2017
 • Sunday, June 15, 2017

Cách viết June the 15th or June 15th là không chính xác.

Cách viết ngày tháng kiểu số     

 • 06/15/17, 06.15.17, 06-15-17
 • 06/15/2017, 06.15.2017, 06-15-2017
 • June. 15, 2017

Lựa chọn kiểu viết như thế nào?

Việc chọn lựa viết theo Anh-Anh hay Anh-Mỹ tùy thuộc vào loại văn bản của bạn. Tuy nhiên, có 2 điều quan trọng bạn cần nhớ khi viết ngày tháng trong tiếng Anh:

 1. Viết ngày tháng theo kiểu nào thì phải viết đúng theo 1 kiểu, không nên xáo trộn cả 2 loại.
 2.  Không viết 2 kiểu ngày tháng trong cùng 1 văn bản, trừ khi bạn có lý do để làm vây.

Đây là 2 kiểu đọc viết ngày tháng trong tiếng Anh cơ bản mà bạn cần phải biết. Hãy nắm vững cách viết để sử dụng trong từng trường hợp khác nhau nhé.