Cách Dùng Thì Hiện Tại Đơn – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #1

"Thì hiện tại đơn là một trong những thì được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Anh. Đây là một trong những kiến thức tiếng Anh cơ bản và cực kì quan trọng giúp bạn có thể tự tin Nghe Nói Đọc Viết tiếng Anh thành thạo. Hãy xem video kĩ và áp dụng để có thể sử dụng thành thạo thì hiện tại đơn ngay bạn nhé!"

Dang ky tu van