Cách Dùng Thì Hiện Tại Hoàn Thành – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #3

"Thì hiện tại hoàn thành là một trong những thì được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Đây là một trong những kiến thức tiếng Anh cơ bản và cực kì quan trọng giúp bạn có thể tự tin Nghe Nói Đọc Viết tiếng Anh thành thạo. Hãy xem video kĩ và áp dụng để có thể sử dụng thành thạo thì hiện tại tiếp diễn ngay bạn nhé!"

Dang ky tu van