Cách Dùng Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #10

Cách Dùng Của Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn Tìm hiểu thêm về các khóa học tại JAXTINA: bit.ly/2toEQjN Muốn giỏi tiếng anh thì nhất định phải nắm chắc 12 thì trong tiếng Anh. Hãy cùng Ms. Quỳnh ôn lại cách dùng của thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn - Past perfect continuous tense nào!

Dang ky tu van