Cách Dùng Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #5

"Thì quá khứ tiếp diễn là một trong những thì được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Đây là một trong những kiến thức tiếng Anh cơ bản và cực kì quan trọng giúp bạn có thể tự tin Nghe Nói Đọc Viết tiếng Anh thành thạo. Hãy xem video kĩ và áp dụng để có thể sử dụng thành thạo thì Quá khứ tiếp diễn ngay bạn nhé!"

Dang ky tu van