Tiếng Anh Giao Tiếp – Mẫu Câu Giao Tiếp Thông Dụng Tại Nhà Hàng (Phần 3)

Mẫu Câu Giao Tiếp Thông Dụng Tại Nhà Hàng - Phần 3 Tìm hiểu thêm về các khóa học tại JAXTINA: bit.ly/2toEQjN Buổi trước chúng ta đã học cách đặt bàn và gọi món, hôm nay chúng ta hãy tiếp tục chủ đề những mẫu câu giao tiếp thông dụng tại nhà hàng trong các trường hợp đặc biệt nhé ^^

Dang ky tu van