Cách phân biệt Wage and Salary

0
9054
Cách phân biệt Wage and Salary

Salary/Wage và Income là ba danh từ đều có nghĩa nói về thu nhập. Nhưng giữa chúng lại có sự khác nhau về cách sử dụng. Nếu sử dụng không đúng sẽ khiến ta bị lúng túng trong tình huống giao tiếp. Hãy cùng EFC phân biệt chúng qua chủ đề Cách phân biệt Wage and Salary nhé

Cách phân biệt Wage and Salary

Salary:(Tiền lương)

Là số tiền lương cố định được trả hàng tháng hay hằng năm và không thay đổi dựa vào số giờ làm việc.

VD: The company is offering a high salary of £300,000 per year.(Công ty đưa ra mức lương cao khoảng 300.000 bảng một năm)

Wage: (Tiền công)

Là  số tiền được trả hàng tuần hoặc theo từng ngày dựa vào số tiền làm theo giờ, ngày hoặc tuần hoặc thỏa thuận dựa trên dịch vụ nào đó.

VD: A clerks daily wage is 100,000 VND an hour. (Tiền công hằng ngày của một  thư ký là 100 ngàn đồng một giờ.)

Income: (Thu nhập)

Là để chỉ tất cả các khoản tiền bạn kiếm được sau một khoảng thời gian như 1 năm bạn làm việc hoặc tiền kiếm được từ những khoản đầu tư (investment). Được gọi chung là thu nhập tài chính.

VD: Tax is payable on all income over 10 million VND. (Các thu nhập trên 10 triệu đều phải đóng thuế thu nhập)

Bài tập phân biệt

Sử dụng Salary, Wage hoặc Income để điền vào chỗ trống:

  • He has a nice home and an adequate ………
  • He’s on a ……… of £30,000.
  • There are extra benefits for people on low ……… .
  • She received a ……… of $30,000
  • A postman’s ……… are £200 per week.

Đáp án:

1. income
2. salary
3. wages
4. salary
5.wages

Chắc hẳn qua bài viết “Cách phân biệt Wage and Salary” với những mẹo dễ nhớ các bạn sẽ không còn nhầm lẫn khi sử dụng giữa Wage và Salary nữa. Hãy tập luyện thói quen không sai từ những lỗi nhỏ nhất chắc chắn bạn sẽ học tốt Anh ngữ.